【Nagano】Nếu mua sắm ở Matsumoto hãy đến đây! "Aeon Mall Matsumoto"

Bảo tàng Ramen Shin-Yokohama

Japan, 2-14-21 Shin-Yokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, 222-0033

Thời gian hoạt động
  • Monday:  11:00~21:00
  • Tuesday:  11:00~21:00
  • Wednesday:  11:00~21:00
  • Thursday:  11:00~21:00
  • Friday:  11:00~21:00
  • Saturday:  10:30~21:00
  • Sunday:  10:30~21:00
Số điện thoại 045-471-0503
Trang chủ HP https://www.raumen.co.jp/
Wi-Fi No
Last Update
Last Update : 2022.10.06   MATCHA