5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Meishan Mountain Tianlong Zisheng Zen Temple (Đền Tianlong)

Japan, 68, Sagatenryuji Suenobaba-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 616-8385

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 075-881-1235
Trang chủ HP http://www.tenryuji.com/
Last Update : 2023.11.23   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.