5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Đền Ryoanji

Japan, 13 Ryoanji Goryonoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 616-8001

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 075-463-2216
Trang chủ HP http://www.ryoanji.jp/top.html
Last Update : 2023.06.23   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.