【Nagano】Nếu mua sắm ở Matsumoto hãy đến đây! "Aeon Mall Matsumoto"

Aquamarine Fukushima

Japan, 50 Onahama Tatsumi-cho, Thành phố Iwaki, Quận Fukushima 971-8101

Thời gian hoạt động
  • Monday:  09:00~17:30
  • Tuesday:  09:00~17:30
  • Wednesday:  09:00~17:30
  • Thursday:  09:00~17:30
  • Friday:  09:00~17:30
  • Saturday:  09:00~17:30
  • Sunday:  09:00~17:30
Số điện thoại 0246-73-2525
Trang chủ HP https://www.aquamarine.or.jp/
Wi-Fi No
Last Update
Last Update : 2022.09.22   MATCHA