【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Bảo tàng nhiếp ảnh Shoji Ueda

Japan, 353-3 Sumura, Hoki-cho, Saihaku-gun, Tottori Prefecture 689-4107

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~17:00
  • Thứ 3:  Close
  • Thứ 4:  10:00~17:00
  • Thứ 5:  10:00~17:00
  • Thứ 6:  10:00~17:00
  • Thứ 7:  10:00~17:00
  • Chủ nhật:  10:00~17:00
Số điện thoại 0859-39-8000
Trang chủ HP https://www.houki-town.jp/ueda/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA