5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Công viên quốc gia Onuma Quasi

Japan, 1023-1 Onuma-cho, Nanae-cho, Kameda-gun, Hokkaido 041-1354

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0138-67-2229
Trang chủ HP https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000196.html
Last Update : 2022.11.30   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.