Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Bảo tàng kính

Japan, 2-3-4 Shin-Yokoe, thành phố Sabae, tỉnh Fukui 916-0042

Thời gian hoạt động
  • Monday:  10:00~19:00
  • Tuesday:  10:00~19:00
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  10:00~19:00
  • Friday:  10:00~19:00
  • Saturday:  10:00~19:00
  • Sunday:  10:00~19:00
Số điện thoại 0778-42-8311
Trang chủ HP https://www.megane.gr.jp/museum/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA