Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Chợ buổi sáng Shichikan

Japan, 3-20 Motomachi, Thành phố Ono, Quận Fukui 912-0081

Thời gian hoạt động
  • Monday:  07:00~11:00
  • Tuesday:  07:00~11:00
  • Wednesday:  07:00~11:00
  • Thursday:  07:00~11:00
  • Friday:  07:00~11:00
  • Saturday:  07:00~11:00
  • Sunday:  07:00~11:00
Số điện thoại 0779-69-9520
Trang chủ HP http://www.city.ono.fukui.jp/kanko/kanko-joho/guide/shichikenasaichi.html
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA