Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Nhà hát lớn Takarazuka

Japan, 1-1-57 Sakaemachi, Thành phố Takarazuka, Quận Hyogo 665-8558

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Trang chủ HP https://kageki.hankyu.co.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA