5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Cục xuất nhập cảnh khu vực Osaka Văn phòng chi nhánh Kyoto

Japan, 34-12 Higashimaruta-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 606-8395

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~12:00,13:00~16:00
  • Thứ 3:  9:00~12:00,13:00~16:00
  • Thứ 4:  9:00~12:00,13:00~16:00
  • Thứ 5:  9:00~12:00,13:00~16:00
  • Thứ 6:  9:00~12:00,13:00~16:00
  • Thứ 7:  Close
  • Chủ nhật:  Close
Số điện thoại 075-752-5997
Trang chủ HP https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.