Bí mật sự yêu thích của 2 địa điểm mua sắm lớn nhất Hiroshima "THE OUTLETS HIROSHIMA" và "Aeon Mall Hiroshima Fuchu"!

Karuizawa Princehotel Snow Resort

Japan, Karuizawa, Thị trấn Karuizawa, Quận Kitasaku, Quận Nagano 389-0102
Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:00~17:00
  • Tuesday:  08:00~17:00
  • Wednesday:  08:00~17:00
  • Thursday:  08:00~17:00
  • Friday:  08:00~17:00
  • Saturday:  08:00~17:00
  • Sunday:  08:00~17:00
Thẻ tín dụng Vâng
Số điện thoại 0267-42-5588
Trang chủ HP https://www.princehotels.co.jp/ski/karuizawa/winter/