"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Di tích lâu đài Okazaki

Japan, 561-1 Koseicho, Thành phố Okazaki, Tỉnh Aichi 444-0052

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~17:00
  • Thứ 3:  9:00~17:00
  • Thứ 4:  9:00~17:00
  • Thứ 5:  9:00~17:00
  • Thứ 6:  9:00~17:00
  • Thứ 7:  9:00~17:00
  • Chủ nhật:  9:00~17:00
Số điện thoại 0564-22-2122
Trang chủ HP https://okazaki-kanko.jp/okazaki-park/feature/okazakijo/top/
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.