【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Monet's Pond

Japan, 441 Itatori, Thành phố Seki, Quận Gifu 501-2901

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0581-57-9021
Trang chủ HP https://www.city.seki.lg.jp/0000008969.html
Last Update : 2022.07.01   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.