Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Hoshino Resorts Alts Bandai

Japan, 6838-68 Sarashina, Bandai-cho, Yama-gun, Fukushima Prefecture, 969-3302

Thời gian hoạt động
  • Monday: 
  • Tuesday: 
  • Wednesday: 
  • Thursday: 
  • Friday: 
  • Saturday: 
  • Sunday: 
Số điện thoại 0242-74-5000
Trang chủ HP https://www.alts.co.jp/
Wi-Fi No
Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng
Last Update : 2022.10.26   MATCHA