"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Hirugano Kogen

Japan, 4670-75, Hirugano, Takasucho-cho, Gujo-shi, Gifu 501-5301

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:30~16:30
  • Thứ 3:  8:30~16:30
  • Thứ 4:  8:30~16:30
  • Thứ 5:  8:30~16:30
  • Thứ 6:  8:30~16:30
  • Thứ 7:  8:00~16:30
  • Chủ nhật:  8:00~16:30
Số điện thoại 0575-73-2311
Trang chủ HP https://www.hiruganokogen.com/
Thẻ tín dụng
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.