"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Dynaland

Japan, 3035-2, Nishibora, Takasucho-cho, Gujo-shi, Gifu 501-5305

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:00~22:30
  • Thứ 3:  8:00~22:30
  • Thứ 4:  8:00~22:30
  • Thứ 5:  8:00~22:30
  • Thứ 6:  8:00~22:30
  • Thứ 7:  6:00~22:30
  • Chủ nhật:  6:00~22:30
Số điện thoại 0575-72-6636
Trang chủ HP https://www.dynaland.co.jp/
Thẻ tín dụng
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.