"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Kamine Leisure Land

Japan, 5-2-22 Miyatacho, Thành phố Hitachi, Quận Ibaraki 317-0055

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~17:00
  • Thứ 3:  9:00~17:00
  • Thứ 4:  9:00~17:00
  • Thứ 5:  9:00~17:00
  • Thứ 6:  9:00~17:00
  • Thứ 7:  9:00~17:00
  • Chủ nhật:  9:00~17:00
Số điện thoại 0294-22-4737
Trang chủ HP https://kaminepark.or.jp/
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.