【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Yoro Land

Japan, 1155-2 Yoro, Yoro-cho, Yoro-gun, Gifu 503-1255

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~17:00
  • Thứ 3:  Close
  • Thứ 4:  9:00~17:00
  • Thứ 5:  9:00~17:00
  • Thứ 6:  9:00~17:00
  • Thứ 7:  9:00~17:00
  • Chủ nhật:  9:00~17:00
Số điện thoại 0584-32-3456
Trang chủ HP https://www.yourou-land.com/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA