Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Đền Inari

Japan, 405 Kanada, Fukuchi-cho, Tagawa-gun, Fukuoka 822-1201

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Số điện thoại 0947-22-1371
Wi-Fi No
Language 日本語 / 中文繁體
Last Update : 2022.04.22   MATCHA