5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Chỉ một chút

Japan, 1-16-15 Ajiro, Thành phố Higashi-Osaka, Quận Osaka 577-0841

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 06-6724-2341
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.