【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Kame.

Japan, 127-48-2 Wada, Takahama-cho, Oi-gun, Oi-gun, Fukui Prefecture 919-2201

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Trang chủ HP https://ja.airbnb.com/rooms/31522314?_set_bev_on_new_domain=1650064211_NDE1MWJhYmI1YjFm&source_impression_id=p3_1650064213_F4LmlWEK1pbFsNSE
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA