【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Nakasu đứng Kojima Shoten feat. Shirachan Ramen

Japan, 1-8 Nakasu, Hakata-ku, Thành phố Fukuoka, Fukuoka 810-0801

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  18:00~25:00
  • Thứ 3:  18:00~25:00
  • Thứ 4:  18:00~25:00
  • Thứ 5:  18:00~25:00
  • Thứ 6:  18:00~25:00
  • Thứ 7:  18:00~25:00
  • Chủ nhật:  18:00~25:00
Số điện thoại 090-9575-1200
Trang chủ HP https://www.facebook.com/nakasunoyataikojimashouten/
Last Update : 2022.10.06   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.