Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Ga đường Shimanto Towa

Japan, 62-9 Towakawaguchi, Shimanto-cho, Takaoka-gun, Kochi 786-0535

Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:30~17:00
  • Tuesday:  08:30~17:00
  • Wednesday:  08:30~17:00
  • Thursday:  08:30~17:00
  • Friday:  08:30~17:00
  • Saturday:  08:30~17:00
  • Sunday:  08:30~17:00
Số điện thoại 0880-28-5421
Trang chủ HP http://toowashimanto.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA