Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Đảo Kashiwa

Japan, Kashiwajima, Otsuki-cho, Hata-gun, Kochi 788-0343

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA