Bí mật sự yêu thích của 2 địa điểm mua sắm lớn nhất Hiroshima "THE OUTLETS HIROSHIMA" và "Aeon Mall Hiroshima Fuchu"!

Phòng trà thành phố Hamamatsu Matsurintei

Japan, 11-4 Shikatani-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8014
Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  10:00~16:00
  • Wednesday:  10:00~16:00
  • Thursday:  10:00~16:00
  • Friday:  10:00~16:00
  • Saturday:  10:00~16:00
  • Sunday:  10:00~16:00
Số điện thoại 053-473-4310