Bí mật sự yêu thích của 2 địa điểm mua sắm lớn nhất Hiroshima "THE OUTLETS HIROSHIMA" và "Aeon Mall Hiroshima Fuchu"!

Công viên Trung tâm Quan hệ Công chúng Hamamatsu của Lực lượng Phòng vệ trên không

Japan, Không có địa chỉ, Nishiyama-cho, Nishi-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 432-8551
Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  09:00~16:00
  • Wednesday:  09:00~16:00
  • Thursday:  09:00~16:00
  • Friday:  09:00~16:00
  • Saturday:  09:00~16:00
  • Sunday:  09:00~16:00
Số điện thoại 053-472-1121
Trang chủ HP https://www.mod.go.jp/asdf/airpark/