【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Yamamoto

Japan, 1-1-6 Kagura-cho, Tsuruga-shi, Fukui 914-0063

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  11:30~13:30,17:30~21:00
  • Thứ 3:  11:30~13:30,17:30~21:00
  • Thứ 4:  Close
  • Thứ 5:  11:30~13:30,17:30~21:00
  • Thứ 6:  11:30~13:30,17:30~21:00
  • Thứ 7:  11:30~13:30,17:30~21:00
  • Chủ nhật:  11:30~13:30,17:30~21:00
Số điện thoại 0770-25-8716
Trang chủ HP https://yamatomo-kagura.com/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA