Đăng ký trực tuyến đơn giản! SIM giá rẻ "LINEMO" phù hợp cho cuộc sống tại Nhật

Vườn Ritsurin

Japan, 1-20-16 Ritsurincho, Thành phố Takamatsu, Quận Kagawa 760-0073

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  5:30~18:30
  • Thứ 3:  5:30~18:30
  • Thứ 4:  5:30~18:30
  • Thứ 5:  5:30~18:30
  • Thứ 6:  5:30~18:30
  • Thứ 7:  5:30~18:30
  • Chủ nhật:  5:30~18:30
Số điện thoại 087-833-7411
Trang chủ HP https://www.my-kagawa.jp/ritsuringarden
Wi-Fi No
Language 日本語
Last Update : 2022.07.25   MATCHA