5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Trụ sở chính của Mogami Gorge Basho Line Tourism Co., Ltd. (Tozawa Clan Ship Bansho, Furukuchi Port)

Japan, 86-1 Furukuchi, Tozawa-mura, Mogami-gun, Yamagata 999-6401

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:30~17:00
  • Thứ 3:  8:30~17:00
  • Thứ 4:  8:30~17:00
  • Thứ 5:  8:30~17:00
  • Thứ 6:  8:30~17:00
  • Thứ 7:  8:30~17:00
  • Chủ nhật:  8:30~17:00
Số điện thoại 0233-72-2001
Trang chủ HP https://www.blf.co.jp/
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.