【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Tu viện Shingon Tu viện Tajimi

Japan, 38 Midorigaoka, Thành phố Tajimi, Tỉnh Gifu 507-0021

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0572-22-0700
Trang chủ HP http://svdtajimi.com/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA