【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Sanqiansheng

Japan, 2919 Kasahara-cho, Tajimi-shi, Gifu 507-0901

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:30~17:00
  • Thứ 3:  8:30~17:00
  • Thứ 4:  8:30~17:00
  • Thứ 5:  8:30~17:00
  • Thứ 6:  8:30~17:00
  • Thứ 7:  Close
  • Chủ nhật:  Close
Số điện thoại 0572-43-3181
Trang chủ HP https://www.michisakari.com/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA