【Tokyo】4 khách sạn, lữ quán gần Shinjuku! Không gian hoài cổ, bữa sáng miễn phí!

HAMA BAR

Japan, 933 Hamamachi, Thành phố Kashima, Quận Saga 849-1322

Thời gian hoạt động
  • Monday:  11:00~16:30
  • Tuesday:  11:00~16:30
  • Wednesday:  11:00~16:30
  • Thursday:  11:00~16:30
  • Friday:  11:00~16:30
  • Saturday:  11:00~16:30
  • Sunday:  11:00~16:30
Số điện thoại 0954-69-8004
Wi-Fi No
Last Update : 2022.11.07   MATCHA