【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Trung tâm Thông tin Du lịch Atami

Japan, 11-1 Tawarahoncho, Thành phố Atami, Quận Shizuoka 413-0011

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~18:00
  • Thứ 3:  9:00~18:00
  • Thứ 4:  9:00~18:00
  • Thứ 5:  9:00~18:00
  • Thứ 6:  9:00~18:00
  • Thứ 7:  9:00~18:00
  • Chủ nhật:  9:00~18:00
Số điện thoại 0557-81-5297
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.