Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Ichitaro

Japan, 1526-179 Namazuta, Thành phố Iizuka, Quận Fukuoka 820-0001

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  11:00~14:30, 17:00~21:00
  • Wednesday:  11:00~14:30, 17:00~21:00
  • Thursday:  11:00~14:30, 17:00~21:00
  • Friday:  11:00~14:30, 17:00~21:00
  • Saturday:  11:00~21:30
  • Sunday:  11:00~21:30
Số điện thoại 0948-21-0148
Trang chủ HP http://1taro.jp/sushi/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA