5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Kitakaro Co., Ltd. Cửa hàng chính Sunagawa

Japan, 〒073-0161 19-2-1 Nishi 1 Jokita, Sunagawa-shi, Hokkaido

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~18:00
  • Thứ 3:  9:00~18:00
  • Thứ 4:  9:00~18:00
  • Thứ 5:  9:00~18:00
  • Thứ 6:  9:00~18:00
  • Thứ 7:  9:00~18:00
  • Chủ nhật:  9:00~18:00
Số điện thoại 0125-53-1515
Trang chủ HP http://www.kitakaro.com/
Phương thức thanh toán
  • Thẻ tín dụng:Có thể
Language 日本語
Last Update : 2022.04.22   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.