【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Kirishima Jingu

Japan, 2608-5 Kirishimataguchi, Thành phố Kirishima, Quận 899-4201

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:00~17:00
  • Thứ 3:  8:00~17:00
  • Thứ 4:  8:00~17:00
  • Thứ 5:  8:00~17:00
  • Thứ 6:  8:00~17:00
  • Thứ 7:  8:00~17:00
  • Chủ nhật:  8:00~17:00
Số điện thoại 0995-57-0001
Trang chủ HP https://kirishimajingu.or.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.09.29   MATCHA