Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Cầu Tatara

Japan, 〒722-2403 Thành phố Onomichi, Quận Hiroshima

Thời gian hoạt động
  • Monday:  00:00~24:00
  • Tuesday:  00:00~24:00
  • Wednesday:  00:00~24:00
  • Thursday:  00:00~24:00
  • Friday:  00:00~24:00
  • Saturday:  00:00~24:00
  • Sunday:  00:00~24:00
Số điện thoại 078-291-1033
Trang chủ HP https://www.ononavi.jp/sightseeing/shimanami/detail.html?detail_id=475
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA