【Nagano】Nếu mua sắm ở Matsumoto hãy đến đây! "Aeon Mall Matsumoto"

Chợ cua Nijo Thủy sản Marudai

Japan, 〒060-0053 1-8 Minami 3 Johigashi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:00~16:00
  • Tuesday:  08:00~16:00
  • Wednesday:  08:00~16:00
  • Thursday:  08:00~16:00
  • Friday:  08:00~16:00
  • Saturday:  08:00~16:00
  • Sunday:  08:00~16:00
Số điện thoại 011-281-2222
Trang chủ HP https://nijo-marudaisuisan.owst.jp/
Wi-Fi No
Thẻ tín dụng Thẻ tín dụng
Language 日本語 / English
Last Update
Last Update : 2022.04.22   MATCHA