Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Shimofuro Onsenkyo

Japan, Shimofuro, Làng Kazamaura, Quận Shimokita, Quận Aomori 039-4501

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA