【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Yanagawa Kanko Kaihatsu Co., Ltd. "Khu nội trú Matsutsuki"

Japan, 329 Takahata, Mitsuhashimachi, Thành phố Yanagawa, Quận Fukuoka 832-0826

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:30~16:00
  • Thứ 3:  9:30~16:00
  • Thứ 4:  9:30~16:00
  • Thứ 5:  9:30~16:00
  • Thứ 6:  9:30~16:00
  • Thứ 7:  9:30~16:00
  • Chủ nhật:  9:30~16:00
Số điện thoại 0944-72-6177
Trang chủ HP https://www.yanagawakk.co.jp/
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.