"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Đại lộ Ginkgo của Đại học Hokkaido

Japan, 〒001-0012 5-7 Chome, Kita 13 West, Kita-ku, Sapporo-shi, khuôn viên Đại học Hokkaido Hokkaido

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 011-706-4680
Trang chủ HP https://www.city.sapporo.jp/kitaku/syoukai/rekishi/88sen/01_17.html
Last Update : 2022.10.03   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.