Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Đền Shinshoji

Japan, 91 Kamisanna, Numakuma-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0401

Thời gian hoạt động
  • Monday:  09:00~17:00
  • Tuesday:  09:00~17:00
  • Wednesday:  09:00~17:00
  • Thursday:  09:00~17:00
  • Friday:  09:00~17:00
  • Saturday:  09:00~17:00
  • Sunday:  09:00~17:00
Số điện thoại 084-988-1111
Trang chủ HP http://shinshoji.com/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA