【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Atami Hotel Pipe Kemuri

Japan, 16-53 Nishiyama-cho, Atami-shi, Shizuoka 413-0034

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0557-86-1777
Trang chủ HP https://www.paipunokemuri.com/atami/?utm_campaign=atamimap&utm_medium=referral&utm_source=googlemap
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.