Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Mantenhoshi no Yu

Japan, 1150-1 Sarugakyo Onsen, Thị trấn Minakami, Quận Tone, Quận Gunma 379-1403

Thời gian hoạt động
  • Monday:  10:00~20:00
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  10:00~20:00
  • Thursday:  10:00~20:00
  • Friday:  10:00~20:00
  • Saturday:  10:00~21:00
  • Sunday:  10:00~21:00
Số điện thoại 0278-66-1126
Trang chủ HP https://www.mantenboshinoyu.com/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA