Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Ominekan

Japan, 229 Ishikura, Thị trấn Minakami, Quận Tone, Quận Gunma 379-1311

Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Số điện thoại 0278-72-3329
Trang chủ HP http://www.oominekan.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA