Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Tomonoura

Japan, Tomo, Tomo-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0201

Thời gian hoạt động
  • Monday:  00:00~24:00
  • Tuesday:  00:00~24:00
  • Wednesday:  00:00~24:00
  • Thursday:  00:00~24:00
  • Friday:  00:00~24:00
  • Saturday:  00:00~24:00
  • Sunday:  00:00~24:00
Số điện thoại 084-982-3200
Trang chủ HP https://tomonoura.life/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA