Đăng ký trực tuyến đơn giản! SIM giá rẻ "LINEMO" phù hợp cho cuộc sống tại Nhật

Trung tâm thông tin miễn phí về nhà nghỉ tắm ngoài trời Dogo Onsen

Japan, 1-17 Dogoyunomachi, Thành phố Matsuyama, Quận Ehime 790-0842

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 089-941-8341
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA