Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Takeyoshi

Japan, 4-4-22 Kitahoncho, Mikunicho, Thành phố Sakai, Quận Fukui 913-0046

Thời gian hoạt động
  • Monday:  10:00~17:00
  • Tuesday:  10:00~17:00
  • Wednesday:  10:00~17:00
  • Thursday:  10:00~17:00
  • Friday:  10:00~17:00
  • Saturday:  10:00~17:00
  • Sunday:  10:00~17:00
Số điện thoại 0776-82-0120
Trang chủ HP http://takeyoshi.com/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA