Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Tojinbo

Japan, 64-1 Anto, Mikuni-cho, Thành phố Sakai, Quận Fukui 913-0064

Thời gian hoạt động
  • Monday:  00:00~24:00
  • Tuesday:  00:00~24:00
  • Wednesday:  00:00~24:00
  • Thursday:  00:00~24:00
  • Friday:  00:00~24:00
  • Saturday:  00:00~24:00
  • Sunday:  00:00~24:00
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA