"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Cửa hàng cũ

Japan, 178 Fukuroda, Daigo-cho, Kuji-gun, Ibaraki 319-3523

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~15:00
  • Thứ 3:  10:00~15:00
  • Thứ 4:  10:00~15:00
  • Thứ 5:  Close
  • Thứ 6:  Close
  • Thứ 7:  10:00~15:00
  • Chủ nhật:  10:00~15:00
Số điện thoại 0295-72-3201
Trang chủ HP https://ja-jp.facebook.com/fukuroda.mukashiya/
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.